pátek 17. října 2008

Sokolov 2008

Novodobé ostrostřelecké terče
Dne 27.9.2008 byla v sokolovském muzeu pod patronací Sboru loketských ostrostřelců otevřena Výstava novodobých ostrostřeleckých terčů. Jak vyplývá z názvu výstavy, hlavními exponáty na ní jsou malované terče současných ostrostřeleckých sborů z celé republiky, spojených ve sdružení Ostrostřelci Koruny české. Terče jsou doplněné informačními panely a dalšími exponáty z ostrostřeleckého života jednotlivých sborů.
Stříbrský sbor vystavuje šest malovaných terčů, které jsou sami o sobě malými uměleckými díly a rozhodně patří k nejhezčím z celé výstavy.
Vzhledem k tomu, že výstava bude putovat po městech, kde ostrostřelecké sbory působí, budou mít i stříbrští občané možnost výstavu v dohledné době zhlédnout. Sami pak mohou posoudit, do jaké míry stříbrští ostrostřelci reprezentují město i v této tak trochu umělecké disciplíně.

Pezinok 2008


Stříbro zdraví Pezinok

Při příležitosti prvního setkání slovenských hornických měst v Pezinoku reprezentovala město Stříbra společná výprava hornického spolku a privilegovaného měšťanského střeleckého sboru.
Díky svižné jízdě našeho autokaru po D1 a brzkému příjezdu na místo ubytování, jsme se po přivítání s místními horníky rozhodli okusit nočního života tohoto vyhlášeného vinařského centra. Pulzující město stříbrskou výpravu doslova pohltilo. Nabitá atmosféra, zaplněné ulice, bohatá nabídka krajových specialit a místního vína - to byl Pezinok v poslední zářijový víkend.
Hlavním bodem víkendových oslav a vinobraní se stala sobota, kdy po defilé hornických spolků, úvodních proslovech a dekorování zasloužilých osobností slovenského hornického života, zahájil stříbrský ostrostřelecký sbor slavnostní salvou I. ročník setkání slovenských hornických měst.
Po těchto oficialitách již následoval individuální program, který se většina z nás rozhodla strávit družnou zábavou s ostatními horníky z bývalého Československa a ochutnáváním místního vína (hlavně burčáku).
V pozdních nočních hodinách si náročně strávený den začal na některých účastnících vybírat svou daň a tak se za doprovodu známých melodií vystupující slovenské popové legendy Petera Nagyho naše výprava odebrala do luxusních prostor Horského hotelu ke spánku.
Zlatým hřebem byla jednoznačně neděle, kdy pod patronací prezidenta SR pana Gašparoviče proběhl slavnostní průvod všech zúčastněných hornických spolků a ostatních skupin místního kulturního života. Mnohokrát sborově pronášené „Stříbro zdraví Pezinok – Zdař bůh“ doprovázené pokaždé ohlušující salvou stříbrských ostrostřelců , se určitě nesmazatelně vrylo do paměti pezinockých obyvatel.
Stříbrská hornicko-ostrostřelecká reprezentace se stala jednoznačnou hvězdou této hornické slavnosti, o čemž svědčí vřelé pozvání na druhý ročník setkání slovenských hornických měst.
Tak za rok v Handlové…
-jh-

Třemošná 2008

Piave 24.10.1918 (Třemošná 4.10.2008)
Již několik let jsou někteří z příslušníků stříbrského ostrostřelekého sboru zároveň i členy tradiční historické jednotky I.R. No. 35 – slavných plzeňských pětatřicátníků. Je tedy samozřejmostí, že nemohli první říjnovou sobotu chybět v Třemošné u Plzně, kde právě pětatřicátníci uspořádali (také již tradiční) rekonstrukci části bitvy z období Světové války (přídomek „první“ získala až po té druhé).
Každá rekonstrukce se vždy váže ke skutečným historickým událostem a tak letošní ukázka v Třemošné představovala poslední italskou ofenzívu na Piavě, která proběhla na samém sklonku války. Bezprostředně po italském průlomu požádalo Rakousko-Uhersko o příměří a pár dní poté vznikla samostatná Republika československá. Scénář bitvy tak byl předem dán – vyhrají Talijáni.
Stříbrští, kteří tvoří samostatné útočné družstvo (tzv. Sturmtrupp) 1. kumpanie 35. regimentu se dostavili v dopoledních hodinách na pozice, aby zjistili, že na ně nezbyl předem vykopaný zákop. Museli si tak plivnout do dlaní a jako naši pradědové před devadesáti lety si okopy ve spěchu vykopat ručně. Odvedli výbornou ženijní práci, jejíž výsledkem byla předpisová střeliště a palpost pro mašinkvér - vše samozřejmě pečlivě zamaskované.
Samotné bojiště tvořilo několik řad zákopů s předsunutými pozicemi, střeleckými posty a minometnými kasematami. Scenérie byla doplněna dobovými reáliemi včetně sestřeleného italského aeroplánu. Střed obranné linie centrálních mocností hájila německá infantérie, rakousko-uherské oddíly spolu s bosenským regimentem kryly křídla. Proti nim stály příslušníci italských legií, podporovaní regimentem skotské pěchoty.
Klid před bitvou přerušily dávky z mašinkvéru z rakouských pozic, které měli odradit od zběhnutí dva dezertéry. Na to se rozpoutalo peklo dělostřelecké přípravy bezprostředně následované italskou ztečí. Zteč byla odražena a následoval rakousko-uherský protiútok po levém křídle. Stříbrský sturmtrupp zaútočil zprudka granáty na první italské linie a dokonce se mu povedlo Italy vyhnat a obsadit nepřátelský zákop. Přísun posil bohužel uvázl na husté nepřátelské palbě a tak se stříbrští úderníci museli stáhnout a opustit draze získaný okop.
Tak jako ve skutečné poziční válce se pak bojovalo o pár metrů území nikoho systémem útok - ústup - protiútok – ústup. V jednu chvíli se zasekl mašinkvér na levém křídle obrany, čehož okamžitě Talijáni využili a pokusili se rakouské pozice obejít. Tomu však stříbrský sturmtrupp zabránil zuřivým výpadem a zahnal granáty nepřítele na útěk. Situace však byla dlouhodobě neudržitelná, neboť protivník by ve značné materiální a početní výhodě. Když se schylovalo k poslednímu italskému útoku a bylo zjevné, že další udržení pozic je nemožné, vydalo rakousko-uherské velení poslední rozkaz: důstojníci, kterým by hrozilo zajetí se zastřelí, poddůstojníci se zachovají dle svého uvážení a mužstvo má právo se čestně vzdát.
Aby umožnilo vlastním jednotkám odpoutání od nepřítele, provedlo stříbrské družstvo poslední sebevražedný útok na italské pozice. Povedlo se jim dokonce dosáhnout nepřátelských pozic a obejít italský zákop, kde však byli zdecimováni silnou palbou.
Tak jako v roce 1918 byl italský průlom předzvěstí evropského míru, byl poslední italský útok v roce 2008 tečkou za povedenou historickou ukázkou a zároveň zahájením přátelského setkání kamarádů a příznivců vojenské historie, kdy do pozdních nočních hodin seděli u piva, grogu či svařáku v družném hovoru vojáci všech znepřátelených stran. A tak to taky má být…
-ej-