úterý 23. prosince 2008

Podzimní manévry, Starý Plzenec 2008

U příležitosti výročí ukončení Světové války se poslední říjnový víkend konaly ve Starém Plzenci již tradiční podzimní manévry historické jednotky 1. kompanie 35. I.R Plzeň, v jejíchž řadách působí i někteří Stříbrští ostrostřelci.
V sobotu ráno obsadili pětatřicátníci plzeneckou střelnici a okamžitě začali připravovat ubytovací prostor, tak aby zde mohli v polních podmínkách strávit dva výcvikové dny. Po ubytování, přípravě otopu a vydání menáže byl velen přesun do lokality Ostrá hůrka. Přesun probíhal v pochodovém tvaru, vpředu zajištěném dvoučlennou forpatrolou. Na Ostré hůrce proběhla, pod velením mjr. Vondrovského, execírka dle nového Cvičného řádu Asociace tradičních historických rakousko-uherských jednotek. Členové detašovaného Stříbrského družstva zde také měli možnost zdokonalit se v horském výcviku, především ve volném lezení a traverzování.
Přesun zpět na základnu proběhl samozřejmě opět v pochodovém tvaru s čelním jištěním. Maršrúta vedla napříč státní silnicí a pokračovala lesem pod hradem Radyně. Uprostřed hvozdu byl forpatrolou předpisově zadržen civilista na kole, který mohl pokračovat až poté, co bylo bezpečně prokázáno, že nemá u sebe zraně a vůči jednotce nepřátelské úmysly.
Po přiblížení k plzenecké střelnici byl dán rozkaz k cvičnému útoku z chodu, který simuloval zpětné dobytí objektu obsazeném nepřítelem. Stříbrský šturmtrup po zlikvidování hlídek provedl granátový přepad a podporován ostatními infanteristy objekt obsadil.
Odpoledne patřilo ostrým střelbám, kdy příslušníci jednotky prováděli cílenou střelbu jak z dobových předpisových pušek Mannlicher M95, tak zbraní kořistních (Mosin, Colt 1911) a dokonce i z raritní osobní zbraně R-U důstojníků – revolveru Rass-Gasser.
V rámci společenského večera mohli přítomní podebatovat s Janem Drnkem, známým západočeským spisovatelem a monarchistou (…a též pětatřicátníkem) a u táborového ohně, zdvojených přídělů piva, kořalky a proviantu se družně bavit dlouho do noci.
V neděli ráno byly po krátké execírce manévry slavnostně ukončeny. Předtím byl však celý objekt a okolní prostory vzorně uklizeny, byly doplněny zásoby otopu, vyčištěna kamna a umyto nádobí. Jednotka tak v duchu tradic R-U armády opouštěla ubikaci v lepším stavu, než v jakém se nacházela před jejím příchodem.

Vysvětlivky:
forpatrola (Vorpatropatrouille) – přední hlídka
maršrúta (Marschroute) – směr cesty
šturmtrup (Sturmtrupp) – útočný oddíl
infanterista – pěšák
execírka – výcvik (zpravidla pořadový)

Žádné komentáře: