středa 29. dubna 2009

Výstava terčů slánských ostrostřelců

Další zajímavá akce, kterou pořádá Muzeum T.G.M. Rakovník, potažmo Franta Povolný s Magdou.
Více informaci ZDE.


pátek 24. dubna 2009

Velikonoční vandr (trocha pocitů)

Cesta časem
Nádherný jarní den. Mezi korunami majestátních stromů prosvítá florentská modř a zatím ještě nízké slunce zlatí stráně, kde ještě nedávno ležel sníh.
Stoupáme. Stoupáme po starobylé cestě a za zády necháváme monstrózní vietnamskou tržnici a pár ušmudlaných bordelů; tedy vše, co zbylo z kdysi ospalého příhraničního městečka Železná.
Stoupáme cestou, kterou chodili farníci z Pleše a okolních osad na mše do Železné, než si navzdory místnímu chudému kraji postavili kostely vlastní. Cestou míjíme místa, která ještě v polovině minulého století žila lidskou prací, radostí i smutkem. Eisendorfská huť, Frančina Huť, Waldorf… Dnes je již zpět do své náruče přivinula příroda a kromě fotografií v muzeích připomíná jejich existenci již jen pár reálií, jakoby náhodně rozesetých v bujném porostu. Tak jako v každém zaniklém obydleném místě jsou to hlavně studny a sklepy, ale pozorný poutník najde třeba pant či torzo smaltovaného džbánu.
Na vrcholu stoupání se znenadání otevírá pohled na širokou náhorní planinu, na které stávala největší zaniklá obec domažlického pohraničí – Pleš. Po úbočích se táhnou dlouhá a úzká terasovitá políčka jako poslední němí svědci zdejšího osídlení. Vnímavý člověk na tom místě nevidí dnešní pastviny, ale vidí generace lidí, kteří se po staletí snažili vyrvat pralesu místo k žití.
Lidi, kteří skrápěli zdejší nepříliš úrodnou půdu potem v nekonečné dřině, aby jho téhle těžké obživy mohli předat svým dětem. Člověk nemůže nemyslet na životy starých dřevařů, sklářů, sedláků a chalupníků, pro které bylo tohle chudé místo jediným a milovaným domovem.
Z celé vesnice zůstala stát jen hájovna. Ale to už je jiný příběh. Příběh, který zároveň znamenal pro Pleš a spoustu dalších míst neodvratitelný konec. Je konec války a zdejší hraniční les znenadání rozděluje dva světy. Původní obyvatelé byli odsunuti a noví se sem moc nehrnou. Za posledním dějistvým padá železná opona.
Ale zpět k hájence; ta zůstala stát jen proto, aby příslušníci blízké roty PS měly fyzický důkaz vlastní bojeschopnosti. Poslední její obyvatel hajný Zíka, takto legendární špion a pašerák, totiž zemřel v roce 1951 dávkou ze samopalu a byl mělce zahrabán na místním hřbitůvku. Představa brunátného politruka, který na pévéesce tímto příběhem „připravuje“ na službu vojáky prvého ročníku, rukou se vztyčeným prstem ukazujíc k hájovně jako mementu mori je víc než uvěřitelná.
Jak skončil agent Zíka víme. Ale co se stalo s jeho milou – krásnou agentkou CIC zvanou Černá Máry, která si těsně za hranicí v německém Friedrichshängu otevřela hospodu? Naše kroky nemohou vést jinam…
Několik metrů za symbolickou závorou skutečně stojí něco jako hospoda. Neváháme; jednak jsme příliš zvědaví a jednak máme hroznou žízeň. Sedneme do šenku a z hloučku zdejších hostů se k nám přišoupe jistě osmdesátiletá paní v tradičním dirndlu. Objednáváme si pivo a něco na zub. V úžasu se dozvídáme, že na stejném místě, kde sedíme, seděl v roce 1989 bavorský předseda vlády Franz Josef Strauß, když tu s Dienstbierem stříhal dráty. Dáme si pár piv a na závěr se s bodrou Bavoračkou ještě fotíme. Dochází nám to až mnohem později: to musela být Černá Máry!
Ale to už stoupáme do středověku. Znaveni horkem, prudkým stoupáním a pšeničným pivem klesáme ve milosrdném stínu bergfritu hradu Reichenstein. Příběh hradu postaveného v těchto místech ani nemůže být jiný: koncem dvanáctého století ho založil český král Přemysl Otakar I. v rámci tzv. první kolonizace pohraničních pralesů, za Karla IV spolu s Horní Falcí byl součástí Koruny české aby ho za pár desítek let, ještě za života Karlova syna Václava IV, dobili a vypálili Husité. I s kostelem v blízkém Schönsee
Leč stoupání dnes ještě nebylo dosti a tak s posledních sil šplháme na rozhlednu Ebene, odkud se dá přehlédnout celý Český les. Legenda praví, že rozhlednu postavili odsunutí rodáci z Pleše, aby viděli domů a vskutku: plešská planina je odsud jako na dlani. Stařičký pan Flor stoupal po schodech tehdy ještě nekryté rozhledny každou neděli aby se přesvědčil, že jeho Horský hotel dosud stojí. Jeho zbourání v roce 1983 se již naštěstí nedožil. Někdo může tuhle rozhlednu vnímat jen jako lákadlo pro turisty; pro mě je to zhmotnění hlubokého stesku po domově…
Ale to již klesáme zpět do republiky. Scházíme přes zelenou hranici k pohraniční rotě Václav, kde budeme nocovat. Ostražitě procházíme hnusnými přízemními budovami, které jsou dnes již zaplať bůh také historií. Uvnitř tedy rozhodně spát nechceme a tak se uložíme venku, poblíž vodního zdroje, který představuje ze zdi vytržená trubka, ze které nepřetržitě tryská křišťálová voda.
Stmívá se. O ohně stačí přivřít oči a rota se rázem rozsvítí: je před večerkou, ptáci dělají rajóny. Dokonce je slyšet mlácení plechových kýblů o beton podlahy. Psovodi krmí psy; zběsilý štěkot postupně tichne. První noční hlídky mizí ve tmě směrem k signálce. Usínáme s Velkým vozem přímo nad hlavou…
Svítání je snad ještě působivější, než soumrak. Je čas návratu. Návratu do civilizace, návratu v čase. Po patnácti kilometrech dorazíme do Bělé nad Radbuzou. V místním hostinci huláká docela slušně rozjetá parta místních chlápků v propocených tílkách. A to je teprve poledne, Hod Boží Velikonoční. Vítejte v Česku, začátkem třetího tisíciletí…

Něco fotek ZDE

středa 22. dubna 2009

Křest knihy K. Neubergera

Pro pořádek připomínám i na tomto místě čtvrteční akci, na které se bude křtít další kniha Karla Novohorského. Sraz je v 16 hod U Vilíma, akce začíná na radnici v 16:45 (!).
Plnou výzbroj a výstroj s sebou...
E.

pátek 17. dubna 2009

Stará střelnice

S největší pravděpodobností se mi podařilo lokalizovat místo, kde stávala druhá ostrostřelecká střelnice. Ve svahu jsou patrné teréní úpravy a zbytky základového zdiva. Pár fotek pro představu najdete ZDE. Z taktických důvodů nebudu uvádět přesnou lokalizaci (hledači jsou ve střehu).
Jak jsme se již v úzkém kruhu domlouvali, stála by lokalita minimálně za povrchový průzkum a výlet do archivu. Po dohodě s městem, by se dal provést hloubkový průzkum, resp. obnažení a konzervace základů. Jestliže se moje hypotéza potvrdí a budeme mít dostatek materiálů, vztyčíme časem určitě nějakou informační desku.
E.

Výcvikový camp

Na našem velikonočním vandru jsme s Jiříkem oprášili nápad uspořádání výcvikového campu. Za tímto honosným názvem se skrývá prostý výlet někam mimo region, kde je zázemí pro přespání, stravování, večerního posezení u ohně a možnost provádění výcviku. Ideálním místem se zdá být Mensworld "U Štorka" (kdo zná - ví).
Nástřel programu:
Den 1.
- odjezd ze Stříbra v dopoledních hodinách, příp. "po obědě"; možnost domluvit se na výjezdu bojovou technikou
- ubytování
- execírka (pořadová příprava)
- bojová příprava, dělostřelecký výcvik, nácvik bojové akce atd.
- příprava na večerní posezení
- večerní nástup
- volná zábava
Den 2.
- budíček, rozcvička (chacha)
- krátká opakovací execírka
- úklid ubytovacích prostor
- odjezd v dopoledních hodinách
- příp. návštěva zajímavého místa po cestě domů (kultůra)
Jde jen o to, si "to užít" a zároveň se něčemu přiučit či si to osvěžit. Akce má smysl, zúčastníme-li se jí všichni, nebo alespoň drtivá většina.
Připomínám, že v uvedené lokalitě je solidní zázemí i pro ostatní rodinné příslušníky!!!
Tak si to nechte projít hlavou, na příští schůzi pohovoříme...
E.

čtvrtek 16. dubna 2009

Bezdéčka na Koubkovce II.

Pro informaci: Vykomunikoval jsem (jak se dneska říká) s Radkem Štrankmlynářem příslib řešení situace ze strany města, který spočívá v pravidelných (pokud možno denních) kontrolách "Cihlářovny" Městskou policií, spolupráce s Cizineckou policií PČR. Do budoucna se plánuje nějaké technické řešení (zazdění oken, příp. zbourání). Radek tam navíc dochází osobně kontrolovat stav a informoval, že se situace řeší i na úrovni starosta, místostarosta.
Mimoto Kosťa o tom samém problému a s podobným výsledkem mluvil s místostarostou (díky).
Věřme, že opatření budou účinná a nebudeme muset sahat k razantnějším krokům směrem k "sousedům".
Kosťovi se podařilo vypátrat další (možná) problém a to ten, že se Koubkovka bude opravovat. Je vypsané výběrové řízení (i když je momentálně na webu nedostupné) a nemám ponětí, co to pro nás bude znamenat. Neví to ani Radek. Budeme muset vejít do jednání se starostou, nebo Pavlem. Za STROM tam bude muset asi jít Paťas jako předseda a byl bych rád, aby tam byl i někdo od ostrostřelců. Tome můžu poprosit o organizaci schůzky, příp. synchronizaci s Nedbim? (Dík.)
Jen úvaha: není tím ohrožena akce 30.5.09 (mám dojem, že byl termín zakázky od 1.5.09)?
E.
Původní text: Bezdéčka na Koubkovce

Hrob kapelmajstra

Při pochůzkách po hřbitově (už si pomalu hledám flek) jsem objevil hrob našeho předchůdce (rozuměj: stříbrského ostrostřelce) a to ne jen tak ledajakého. Jedná se o Johana Vogela, kovářského mistra a (hlavně) kapelmajstra měšťanského střeleckého sboru, který zesnul v Pánu někdy v říjnu v jedenáctém roce ve věku požehnaných 70 let (viz foto).

Tak mě napadlo, že bychom to mohli pojmout jako jednu z našich akcí a třeba provést následující:
  • zjistit, zda je zaplacené hrobové místo, příp. si ho propachtovat na dalších cca 10 let
  • nechat udělat novou desku s obdobným (třeba českým textem) - podle ceny (?)
  • očistit kameninové prvky hrobu a napenetrovat
  • vypíchat trávu z tunby a vysypat kačírkem
  • osadit ceduli s připomenutím našeho spolku
  • slavnostně odhalit, vystřelit atd...
Takže si to nechte projít hlavou jako námět na příští schůzi.
E.

úterý 14. dubna 2009

Brigáda na střelnici II

Pro informaci:
Brigády na střelnici minulý čtvrtek 9.4.09 se mimo jiných účastnili čtyři příslušníci sboru a odpracovali tak celkem 10 hodin. Při brigádě se vysekala stařina od střelišť až k dopadovým plochám (obou délek; tzn. 25 a 50 m), brána se osadila řetězem a zámkem, z areálu byl odklizen odpad. Další práce budou následovat...
E.
Původní text: Brigáda na střelnici

Výstava fotografií ze Světové války - Pražský hrad

Na Pražském Hradě byla otevřena výstava unikátních fotografií ze světové války Pěšky První světovou. Což takhle si udělat výlet do Práglu spojený s návštěvou výstavy...?
U příležitosti otevření výstavy promluvil Prezident ČR V. Klaus a nelze neposlat odkaz na jeho projev. I když jsou naše názory na něj různé, tímhle mě dostal.
V krátkém videu též zahlédnete mé kolegy spolubojovníky z k.k. IR No. 35 (já jsem bohužel o téhle akci neměl ani páru - škoda...)
Dejte vědět, kdo by jel a domluvíme termín atd.
Projev prezidenta při otevření výstavy a další informace

Dík E.

úterý 7. dubna 2009

Bezdéčka na Koubkovce

Zdravím ostrostřelce!
Mám bohužel další nepříjemnost; dnes poslal Kosťa obrázek, jak na Koubkovce hospodaří naši nepřizpůsobivý sousedé (viz foto).

Budeme se snažit samozřejmě okamžitě vstoupit do jednání s městem (nějaké kroky už byly učiněny), protože město by mělo mít prvořadý (a mám dojem že ze zákona daný) zájem situaci radikálně řešit.
Buďte však připraveni na nějakou akci z naší strany. Pominu-li možnost násilného řešení, zbývá jedině urychlená výstavba plotu, alespoň ze strany od té bouračky. Zabetonování pěti sloupků a natažení balíku pletiva by nestálo moc peněz ani času.
Proto prosím Gazu a Poseru o předjednání sponzorského poskytnutí materiálu na sloupky (leš. trubky) a případně betonu od ZIOSu nebo Tondy a ostatní zkuste najít nějaký volný termín na provedení.
E.

Brigáda na střelnici

Zdar ostrostřelci!
Podle informací od Tondy Osmika se již tento čtvrtek 9.9.2009 od 16:00 hod. koná první brigáda na střelnici. Bude se křoviňáky vyžínat stařina a označovat prostor za valem výstražnými tabulemi. Myslím, že je v našem zájmu se ukázat a přiložit ruku k dílu. Předpokládám a věřím, že ti, kdy to myslí s naším spolkem vážně přijdou, budou-li alespoň trochu moci (vím, že tato věta je ukázková manipulace - sorry). Ale vážně; abych vás trochu motivoval, slibuji, že vezmu železo a můžeme si ho třeba..., prohlídnout? Mirda by mohl taky vyvenčit nějaký exponát, ne?
S sebou hrábě; mohu vás po domluvě svézt vozem. Dejte vědět, prosím formou SMS alespoň ano/ne.
Díky.
Váš seník Emilio.

pátek 3. dubna 2009

Střelecký klub Stříbro

Dnes se konala schůzka na téma znovuzprovoznění Střeleckého klubu Stříbro a hlavně obnovení možnosti využívání stříbrské střelnice (býv. Střelnice Svazarmu za viaduktem).
Hlavním motorem je Tonda Osmik, který vysvětlil, jak se věci mají a jaké kroky již na toto téma učinil. Dál nastínil další procedury, které je třeba provést (balistika, povolení od PČR atd) a domluvili jsme předběžný rozsah prací k zajištění těchto nezbytností. V areálu střelnice by mělo být zřízeno prozatímní zázemí (ohniště, sezení, zastřešení střelišť atd.)
Vzhledem k tomu, že ostrostřelci by měli mít (podle mého názoru) eminentní zájem na tom, aby se tato akce dotáhla do úspěšného konce, přináším v kostce pár zásadních informací:
- Střelecký klub bude fungovat na základě platformy místní org. Svazu vojáků v záloze, členství v tomto svazu má výhodu třeba při oficiálních závodech, kterých se jako organizovaný střelec může zúčastnit, členství 50 Kč/rok; není nutné být "voják"
- Členský příspěvek pro klub předběžně 500,- Kč/rok + nějaká nezbytná brigáda, pro členství ve střeleckém klubu není nezbytně nutné členství v SVvZ
- Chod střelnice bude upraven Provozním řádem dle příslušné legislativy, ale určitě to nebude žádná "gumárna"
- Pro členství není nutné být držitelem ZP, člen bez zbrojního průkazu může ale samozřejmě střílet podle daných pravidel. Z perkusní předovky může střílet kdokoli, bylo-li mu 18 let!!!
Pro ostrostřelce:
- Samozřejmě nebude problém tu uspořádat naše střelby včetně jiných aktivit; očekává se od nás brigádička (nebo by jsme museli něco zaplatit - nejde to chtít zadarmo); s Tondou ani nikým jiným by v tomhle směru neměl být problém
- Pro členy spolku, kteří budou mít zájem o členství v klubu, navrhuji zaplatit členství "z kasy", viz. připomínky na smysluplnější využívání peněz (na valné hromadě); o zaplacení bude samozřejmě doklad, který se dá zaúčtovat do činnosti spolku.
Více osobně; nechci se tady rozepisovat...

čtvrtek 2. dubna 2009

Ples Loketských ostrostřelců 2009

Další tradiční "zimní" akcí byl pro Stříbrské ostrostřelce každoroční ples Loketských ostrostřelců, který se navzdory tomuto označení konal první jarní den - 21.3.2009.
Tento ples má tradičně vysokou společenskou úroveň, umocněnou atmosférou Loketského hradu, a tak není divu, že se na něj vypravil takřka celý Stříbrský sbor a to dokonce v doprovodu dvou "civilistek".
Po slavnostním zahájení na nádvoří hradu a nezbytné salvě z kanónu následovalo předtančení, o které se postaralo duo Batulková/Onder ze Stardance (což je letos vůbec IN). Večerem provázela slovem a zpěvem Luďka Kuralová s partnerem. Luďka od loňska trochu pohubla a její partner byl pro změnu nějak potlučený, nicméně oba předvedli solidní zavedený set "od Bacha po Vlacha". Ale vážně: "Jednoho dne se vrátíš" bylo opět úžasné...
U příležitosti příjímání nových členů do Loketského sboru, předali zástupci Stříbrských ostrostřelců loketským dar - malovaný terč s motivem Stříbra, jehož autorem je M. Volena.
Stříbrští se v průběhu dalšího večera srdečně bavili s hostiteli a kolegy z ostatních sborů. Tak jako na každé podobné akci i zde se utužilo nejedno zavedené kamarádství a přirozeně se posílila i "ostrostřelecká subkultura".
Došlo samozřejmě i na nezbytné tanečky, byť se někteří nechali drahně přemlouvat. K dobré náladě přispělo bohaté pohoštění (v ceně lístku!) a obstojné pivo (to v ceně lístku nebylo...).
Dva příslušníci sboru jsouce takto "vinaři" jali se s pomocí loketského kamaráda a patrona Stříbrského sboru Tomáše prověřit zásoby místního vinného sklepa a jako zkušení someliéři ochutnávali jednu lahev za druhou. Odhady počtu lahví se rozcházejí od osmi do osmnácti, max. dvaceti. Díky tomu, že se Stříbrští střelci zdárně vyvarovali konzumaci tvrdého alkoholu, proběhl celý ples v naprostém pořádku a bez uzardění je možno tvrdit, že Stříbrští ostrostřelci opět vzorně reprezentovali svůj sbor a své město.
P.S: Na příkladu loketského plesu je vidět, že ve spolupráci s dalším subjektem (město, ostatní spolky, MKS atd.) je reálné uspořádat podobnou akci bez problémů i va našem městě. Zdvihne někdo tuto hozenou rukavici...?

Valná hromada spolku 2009

Dne 28.3.2009 se konala v klubovně Stříbrských ostrostřelců na Koubkově brance Valná hromada, což je největší orgán spolku. Během valné hromady se rozebrala finanční situace spolku, upravila se pravidla pro nakládání s financemi a odsouhlasila se výše členských příspěvků na období dalších 12 měsíců. Rovněž se odsouhlasil plán činnosti pro rok 2009, včetně všech akcí pořádaných Stříbrským spolkem, plán brigád pro potřeby údržby klubovny. Valná hromada rovněž odsouhlasila spolupráci se Střeleckým kroužkem při DDM ve Stříbře. V diskusi zaznělo několik připomínek a to především ke způsobu nakládání s finančními prostředky. Na konec proběhly volby do Rady spolku, které potvrdily stávající Radu ve všech pozicích.

Valná hromada 28.3.2009 - Zápis

Přítomni- Nedbal, Juriga M., Smolík, Juriga E., Markalous, Volena P., Suchel, Volena M., Junek, Havlík, Möller, Patočka
Hosté- Lang, Šafránek

1. Finance

• Standa umoří svůj dluh vůči spolku nastavením splátkového kalendáře ve výši 1500 Kč/měsíčně
• Zůstal zachován měsíční poplatek do STROM-Ostrostřelecké kasy ve výši 250 Kč/měsíc
• Byl odhlasován ceník ostrostřeleckého sboru při účasti na akcích, které pořádají třetí osoby (neostrostřelecké akce)

Ceník:
  • 500,- Kč za dělo (včetně jednoho výstřelu; každý další výstřel á 100,- Kč)
  • 300,- Kč za člena sboru (včetně 3 salv; každá další salva á 100,- Kč)
  • + cestovní náklady

2. Investiční akce Koubkova branka

• Zpracování projektu na krbovou vložku ke zvýšení účinnosti vytápění v objektu
• Zpracování projektu oplocení pozemku

3. Akce sboru 2009

• Putovní výstava Sdružení ostrostřelců zemí Koruny České, zajištění výstavních prostor
• Bojová akce spojená se střelbami do malovaného terče o krále ostrostřelců, svěcení oltáře nebo sv. Šebestiána nebo vzpomínka u hrobu Rytíře von Streeruwitz, termín akce srpen
• 1.6. přednáška s ukázkou zbraní pro DDM
EHD výstava a střelecká soutěž, Koubkova branka

4. Volby do rady sboru

• Setník: Emil Juriga
• Jednatel: Pavel Nedbal
• Pokladník: Jiří Markalous

Zapsal: Nedbal