čtvrtek 2. dubna 2009

Valná hromada spolku 2009

Dne 28.3.2009 se konala v klubovně Stříbrských ostrostřelců na Koubkově brance Valná hromada, což je největší orgán spolku. Během valné hromady se rozebrala finanční situace spolku, upravila se pravidla pro nakládání s financemi a odsouhlasila se výše členských příspěvků na období dalších 12 měsíců. Rovněž se odsouhlasil plán činnosti pro rok 2009, včetně všech akcí pořádaných Stříbrským spolkem, plán brigád pro potřeby údržby klubovny. Valná hromada rovněž odsouhlasila spolupráci se Střeleckým kroužkem při DDM ve Stříbře. V diskusi zaznělo několik připomínek a to především ke způsobu nakládání s finančními prostředky. Na konec proběhly volby do Rady spolku, které potvrdily stávající Radu ve všech pozicích.

Valná hromada 28.3.2009 - Zápis

Přítomni- Nedbal, Juriga M., Smolík, Juriga E., Markalous, Volena P., Suchel, Volena M., Junek, Havlík, Möller, Patočka
Hosté- Lang, Šafránek

1. Finance

• Standa umoří svůj dluh vůči spolku nastavením splátkového kalendáře ve výši 1500 Kč/měsíčně
• Zůstal zachován měsíční poplatek do STROM-Ostrostřelecké kasy ve výši 250 Kč/měsíc
• Byl odhlasován ceník ostrostřeleckého sboru při účasti na akcích, které pořádají třetí osoby (neostrostřelecké akce)

Ceník:
  • 500,- Kč za dělo (včetně jednoho výstřelu; každý další výstřel á 100,- Kč)
  • 300,- Kč za člena sboru (včetně 3 salv; každá další salva á 100,- Kč)
  • + cestovní náklady

2. Investiční akce Koubkova branka

• Zpracování projektu na krbovou vložku ke zvýšení účinnosti vytápění v objektu
• Zpracování projektu oplocení pozemku

3. Akce sboru 2009

• Putovní výstava Sdružení ostrostřelců zemí Koruny České, zajištění výstavních prostor
• Bojová akce spojená se střelbami do malovaného terče o krále ostrostřelců, svěcení oltáře nebo sv. Šebestiána nebo vzpomínka u hrobu Rytíře von Streeruwitz, termín akce srpen
• 1.6. přednáška s ukázkou zbraní pro DDM
EHD výstava a střelecká soutěž, Koubkova branka

4. Volby do rady sboru

• Setník: Emil Juriga
• Jednatel: Pavel Nedbal
• Pokladník: Jiří Markalous

Zapsal: Nedbal

Žádné komentáře: