pondělí 25. května 2009

Globe Games

Byť zpětně, ale přece bych rád poděkoval všem zúčastněným za výbornou reprezentaci sboru na Globe Games ve Stříbře. Jmenovitě: Nedbi+Gazza za logistické zajištění přepravy děla, Mates za přípravu a obsluhu děla, Fox za obětavou cestu do Stříbra stopem v mundúru a Čůra za to, že nebyl Kačaba.
Připomínám, že akce by měla mít pro spolek i finanční přínos, takže ještě jednou děkuji všem, co si udělali čas a přišli.
E.

neděle 24. května 2009

Výlet do Práglu a Třeskonic

S Jirkou jsme upekli následující plán:
6.6.09 se vypravit do Prahy na avizovanou výstavu fotografií ze Světové války; samozřejmě v uniformách a z výzbrojí a výstrojí (pokud se s tím nebudete chtít tahat, půjdeme ve vycházkovém)
Odjezd by byl kolem poledne a po cestě se můžeme zastavit v Bishophoffu (Horšovském Týně) na Lumírův obřad a třeba mu vystřelit (měl by radost). Poté přesun do Prahy na výstavu.
Po výstavě, kochání, pár flekovských (třeba) a případně propuštění z obvodního oddělení PČR Praha 1, přesun do Rakovníka, kde se oddáme tradiční noční zábavě. Nocleh v oblíbeném hotelu Sport, případně na Zimním stadionu.
V neděli ráno přesun do Třeskonic na střelby, případně do Líčkova na bitvu (dle programu). Poté druhý pokus nalezení Kounovských řad a přesun domů.
Tak dejte vědět, kdo by se eventuálně připojil...
E.

Benešov 2009

Na Svátek práce vyrazilo šest stříbrských ostrostřelců do Benešova u Prahy. Ne tak do prvomájového průvodu, anóbrž k uvítání následníka trůnu, Arcivévodu Františka Ferdinadna D´Este.
Tento den se totiž konaly Benešovské městské slavnosti a při té příležitosti dorazila Jeho Výsost na inspekci c.k. nádraží a města. Arcivévoda (uvěřitelně ztvárněný hercem pořádající agentury) s chotí, Hraběnkou Chotkovou, pobočníkem, doprovázený početnou ekypáží a dragouny, dorazil na benešovské náměstí krátce před polednem. Po doznění rakouské státní hymny „Zachovej nám Hospodine“, pozdravil následník trůnu nastoupené vojsko a střelecké sbory, jakož i početné publikum z řad ctihodných občanů benešovských. Zároveň popřál ostrostřelcům hodně zdaru, pevnou ruku a bystré oko v nadcházejících Výročních střelbách, které u příležitosti benešovských slavností uspořádalo sdružení Ostrostřelci Koruny české, jehož jsou stříbrští ostrostřelci hrdými a zakládajícími členy.
Následovala nezbytná čestná salva, která se vinnou neslyšitelného jednotného velení změnila spíše v palbu kulometnou. Ku cti stříbrských nutno přičísti, že neslyšíc jednotného povelu, nenechali se ke střelbě strhnouti a vyčkali náhradního povelu setníka svého a předvedli ukázkovou salvu, při které všechny výstřely splynuly v ránu jedinou.
Poté se střelci všech sborů ve tvaru přesunuli na benešovskou střelnici. Výroční střelby probíhaly dvojkolově; každý sbor střílel do svého terče a nejlepší z sborův střílely finále na malovaný terč. Ze stříbrských střelců své umění střelecké nejlépe osvědčil kaprál Pavel Nedbal, který postoupil do finále a byť nevyhrál, jeho finálová rána v terči, blízko cíle shledána byla.
Po ukončení střeleb jednotlivé sbory napochodovaly zpět na benešovské náměstí, kde seznámily Jeho výsost s výsledky střeleb. Následník trůnu provedl přehlídku nastoupených sborů a z každého sboru dekoroval vybraného střelce pamětní medailí. Také sborové zástavy dekoroval pamětními stuhami. Závěrečná salva díky ozvučení velícího proběhla na výtečnou.

Fota z celé akce ZDE.

neděle 3. května 2009

Brigáda na střelnici III

V úterý 5.5.09 od 16 hod je na střelnici další brigáda. Budou se čistit konstrukce na střelištích, natírat, okopávat drny ze spár v betonu a možná se něco sekne. Také se budou vyvjášet cedule se zákazem vstupu (které jsem vytvořil já...) Jsou zajištěny dvě centrály a čtyři flexy. Materiál na natírání zajištěn.
S sebou vlastní pracovní rukavice a doporučuji respirátor - bude se asi prášit víc než při minulé sklizni sena :).
E.