neděle 24. května 2009

Benešov 2009

Na Svátek práce vyrazilo šest stříbrských ostrostřelců do Benešova u Prahy. Ne tak do prvomájového průvodu, anóbrž k uvítání následníka trůnu, Arcivévodu Františka Ferdinadna D´Este.
Tento den se totiž konaly Benešovské městské slavnosti a při té příležitosti dorazila Jeho Výsost na inspekci c.k. nádraží a města. Arcivévoda (uvěřitelně ztvárněný hercem pořádající agentury) s chotí, Hraběnkou Chotkovou, pobočníkem, doprovázený početnou ekypáží a dragouny, dorazil na benešovské náměstí krátce před polednem. Po doznění rakouské státní hymny „Zachovej nám Hospodine“, pozdravil následník trůnu nastoupené vojsko a střelecké sbory, jakož i početné publikum z řad ctihodných občanů benešovských. Zároveň popřál ostrostřelcům hodně zdaru, pevnou ruku a bystré oko v nadcházejících Výročních střelbách, které u příležitosti benešovských slavností uspořádalo sdružení Ostrostřelci Koruny české, jehož jsou stříbrští ostrostřelci hrdými a zakládajícími členy.
Následovala nezbytná čestná salva, která se vinnou neslyšitelného jednotného velení změnila spíše v palbu kulometnou. Ku cti stříbrských nutno přičísti, že neslyšíc jednotného povelu, nenechali se ke střelbě strhnouti a vyčkali náhradního povelu setníka svého a předvedli ukázkovou salvu, při které všechny výstřely splynuly v ránu jedinou.
Poté se střelci všech sborů ve tvaru přesunuli na benešovskou střelnici. Výroční střelby probíhaly dvojkolově; každý sbor střílel do svého terče a nejlepší z sborův střílely finále na malovaný terč. Ze stříbrských střelců své umění střelecké nejlépe osvědčil kaprál Pavel Nedbal, který postoupil do finále a byť nevyhrál, jeho finálová rána v terči, blízko cíle shledána byla.
Po ukončení střeleb jednotlivé sbory napochodovaly zpět na benešovské náměstí, kde seznámily Jeho výsost s výsledky střeleb. Následník trůnu provedl přehlídku nastoupených sborů a z každého sboru dekoroval vybraného střelce pamětní medailí. Také sborové zástavy dekoroval pamětními stuhami. Závěrečná salva díky ozvučení velícího proběhla na výtečnou.

Fota z celé akce ZDE.

Žádné komentáře: