pondělí 25. května 2009

Globe Games

Byť zpětně, ale přece bych rád poděkoval všem zúčastněným za výbornou reprezentaci sboru na Globe Games ve Stříbře. Jmenovitě: Nedbi+Gazza za logistické zajištění přepravy děla, Mates za přípravu a obsluhu děla, Fox za obětavou cestu do Stříbra stopem v mundúru a Čůra za to, že nebyl Kačaba.
Připomínám, že akce by měla mít pro spolek i finanční přínos, takže ještě jednou děkuji všem, co si udělali čas a přišli.
E.

Žádné komentáře: