čtvrtek 16. července 2009

Prokopská pouť

Den po svatém Prokopu se takřka kompletní sbor Stříbrských ostrostřelců vypravil do královského horního města Příbrami, aby zde svojí přítomností ozdobil tradiční Prokopskou pouť, v rámci které pořádá Hornický spolek Prokop v Příbrami tzv. Hornické setkání.
Ráno o deváté se na příbramském náměstí začaly scházet různé hornické a hutnické spolky, mezi nimiž poznávali Stříbrští střelci známé tváře a kamarády, se kterými se při podobných akcích vídají řadu let. Nechyběla ani delegace Hornicko-historického spolku ze Stříbra vedená Karlem Neubergerem, v níž samozřejmě nechyběl nestor spolku pan doktor Plecháč. Stříbrští střelci si jsou vždy jistější, je-li nablízku erudovaný odborník páně doktorova kalibru, neboť stále platí, že alkohol z rukou lékaře neškodí v jakémkoliv množství.
Po nezbytných ceremoniích zahájili Stříbrští ostrostřelci celou slávu salvou ze svých předovek. Byla jim udělena ta čest, že doprovázeli ekvipáž s V.I.P. hosty, mezi kterými nechyběli Příbramský starosta a "Vysoký a neomylný perkmistr", jak zní oficiální titul nejvyššího hornického hodnostáře.
Vzápětí došlo k tomu, čeho se Stříbrští střelci po zkušenostech z let minulých obávali nejvíce; pochod vyrazil směrem na Březové Hory. Kdo to v Příbrami zná, ví, že jde o strastiplnou cestu v délce několika (snad pěti) kilometrů, navíc pořád do kopce. Inu, ty hory v názvu nejsou tak úplně od věci, byť obecný místní název "hory" v minulosti označoval místo, kde žijí horníci. Až posléze se stal zažitým označením pro skutečné hory; rozuměj: vysoké kopce. Není proto divu, že účastníci průvodu během "horského výstupu" spontánně vyplenili hospodu Velký kotel...
Po zdárném dosažení Březových Hor začal kolotoč slavnostních projevů, kulturních programů a zahajování, případně ukončování čehosi. Stříbrští střelci vše doprovázeli svými salvami, za což byli několikráte odměněni potleskem na otevřené scéně. Útěchou jim mohl být fakt, že v místní havířské hospodě Na Marii měli permanentně otevřený účet.
Ani na kulturní vyžití Stříbrští střelci nezapomněli a tak navštívili místní Hornický skansen a značně opotřebení v podvečer vystoupali na Svatou Horu. K jejich překvapení bylo toto vyhlášené poutní místo liduprázdné, nepočítáme-li tábor vietnamských mladých křesťanů a skupinku rozjařených Ukrajinců. Na památku se Stříbrští nechali zvěčnit s kolemjdoucím vietnamským duchovním na schodech baziliky.
Ač byla celá akce fyzicky a časově poměrně náročná (...a na účtu Na Marii bylo piv žalostně málo), dá se s klidným svědomím říct, že Stříbrští ostrostřelci opět skvěle reprezentovali svůj sbor a město Stříbro.
Zdař Bůh!

Fotografie ze Svaté hory pořízená roztřesenou rukou Ukrajince Gríši.

Děkujeme Příbramským za pozvání a příště zase rádi přijedeme.


Žádné komentáře: