úterý 28. září 2010

Královské střelby OKČ - Stříbro 2010

Dne 11.9.2010 proběhly v královském městě Stříbře Královské střelby sdružení Ostrostřelců zemí Koruny české. Za účasti pěti členských sborů, zastupců spřátelených sborů a spolků vzešel z tohoto střeleckého klání Král ostrostřelců zemí Koruny české, pan Zdeněk Tolar z chomutovského sboru. Králem stříbrských střelců se stal pan Jiří Markalous.

Je na místě zde poděkovat všem, kteří se na organizaci střeleb podíleli, jmenovitě pak městu Stříbru a Sportovnímu střeleckému klubu Stříbro. Velký dík zaslouží stříbrští střelci a jejich rodiny, kteří věnovali přípravě střeleb řadu hodin ze svého rodinného a volného času. Speciální poděkování rodině Klimešově za přípravu jídel a závěrečného catteringu.

ZDE naleznete fotografie z akce od Alenky Oplatkové z Práglu.
ZDE naleznete fotografie z akce od Janičky Krotilové z Chomutova.
ZDE naleznete fotografie z akce od našich přátel z řad pražských ostrostřelců.
ZDE naleznete rozhovor týkající se akce z regionálního tisku.

Děkujeme všem kamarádům za účast a příjemnou společnost.

-ej-

středa 1. září 2010

Den Čs. obce legionářské - Stříbro

Zajímavá akce s účastí stříbrských ostrostřelců v řadách obou znepřátelených stran...


neděle 29. srpna 2010

Propozice Královských střeleb Stříbro 2010


Kamarádi, bratři střelci!
Již se kvapem blíží naše společné střelby u nás ve Stříbře a proto je na čase sdělit Vám podrobnější propozice:
Program:
Střelby budou paralelně probíhat spolu se 14. Setkáním hornických měst a obcí, které pořádají naši kamarádi z místního hornického spolku. Program našich střeleb a zmíněného setkání se tak několikrát protne a doufám že pro naše hosty to bude zajímavé zpestření, neboť toho bude ve Stříbře k vidění mnohem víc než obvykle.
8:00 - sraz u naší klubovny na Koubkově brance, parkování, přesun k řazení průvodu (cca 1 km pěšky)
9:00 - řazení průvodu v Palackého ulici (u stadionu)
9:30 - Slavnostní průvod na náměstí, ceremonie k zahájení setkání hornických měst (střelci se po napochodování odpoutají; prohlídka náměstí, občerstvení přesun na autobusové nádraží /0,5 km/ k přepravě na střelnici /3km/)
12:00 - 14:00 Královské střelby na střelnici SSK Stříbro, oběd z polní kuchyně; více níže...
14:20 Přeprava na náměstí, řazení průvodu k uvítání císaře (u pošty)
15:00 Uvítání císaře Františka I před radnicí, vyhlášení Krále střelců 2010
16:00 Možnost prohlídky zrekonstruovaného objektu lehkého opevnění u Červené lávky s výstavou dobových zbraní a výkladem; pozor - raritní možnost shlédnutí stavu v r. 1938 a reaktivace v 60-tých letech v jednom objektu
17:00 Historická ukázka v prostoru Koubkovy branky - potlačení výtržností při stavbě železniční trati Františka Josefa
17:30 Slavnostní nástup, dekorování praporů, předání pamětních medailí
18:00 Valná hromada Ostrostřelců zemí Koruny české (Koubkova branka)
19:00 Večeře, volná zábava; vystoupení Švejk Duo

Střelby:
Střelby budou probíhat dvoukolově dle tradiční střelby na malovaný terč - jen jedna rána; vyhrává střelec nejblíže k záměrné v terči.
1. kolo: rozstřel po sborech; libovolná zbraň jednou ranou na malovaný terč na 50 m, při zachování zákona o zbraních klidně každý svoji zbraň - určí si každý sbor po domluvě nebo dle rozkazu setníka; každý sbor si svůj terč ponechá
2. kolo : finále; nejlepší střelci ze všech sborů z jedné perkusní zbraně na malovaný terč na 50m jednou ranou, pořadí střelců se losuje, v případě rovnosti rozstřel
Mimo oficiální závod (Královské střelby) bude probíhat volná střelba z různých palných zbraní (např. i z SA58) - možnost vyzkoušení střelby pro všechny zúčastněné za ceny munice; vložený závod ve střelbě.
Stravování:
Oběd bude vydáván v polních podmínkách z POKy a bude se sestávat tradičně z guláše s chlebem a nealko nápoje (nealko pivo, limo, káva, čaj). Kdo chce nechť si vezme ešáky, plastové jednorázové nádobí bude k dispozici.
Večeře bude probíhat v rámci volné zábavy na Koubkově brance ; občerstvení zajištěno v bohaté míře (točené pivo, grilování, studená kuchyně).
Ubytování:
Vzhledem ke zmíněnému setkání hornických měst jsou ubytovací kapacity ve městě dlouhodobě rezervované a ubytování tak bude zajištěno také víceméně v polních podmínkách, což by vojsku nemělo tolik vadit (spacáky a karimatky s sebou); jsme schopni zajistit následující možnosti:
- ubytování v podkroví klubovny pro cca 10 osob
- ubytování na internátu 300 m od klubovny pro cca 5 osob (přednostně ženy či zahraniční hosté)
- ubytování v podkroví historické bašty s restaurací 350 m od klubovny pro cca 10 osob
- ubytování ve vojenském stanu u klubovny pro cca 20 osob
- ubytování v turistické ubytovně v obci Svojšín 8km od Stříbra 15 - 20 osob (dopravu zajistíme)
- ubytování ve vlastním kempingovém vybavení kdekoliv v okolí klubovny
Podrobnosti programu a itinerář celého dne obdrží každý zástupce sboru při příjezdu v tištěné podobě.
Děla vezměte dle svého uvážení, nejsou nezbytně nutná, ale můžeme z nich po domluvě párkrát vystřelit (např při zahájení střeleb, nebo při ukázce).
Parkování v uzamykatelné ohradě cca 50 m od klubovny.
Rezervace ubytovacích míst jakožto požadavky na změnu jídelníčku (vegetariáni, budhisté apod.) zašlete prosím včas.
Dotazy a připomínky obratem.
Těšíme se na Vás, přátelé...

Orientační mapa

čtvrtek 15. července 2010

Svatovojtěšská bitva

Horkého letního rána desátého červencového dne vyrazilo šest střelců z města královského Stříbra do vsi Kounova, jenž to účastni by byli manévrů ostrostřeleckých, slovutným Sborem rakovnických ostrostřelců pořádaných.
Po střelbách Královských, jenž dopoledne konány byly a menáži, kteráž v kounovské sokolovně se podávala, sloužil otec Vilém polní mši se zpěvy a ta velmi na duchu povznášející byla. Po svatém příjímání připravovali se sbory k odpolední execírce a též k merendě, jenž k večeru nastati měla.
Když tu zčistajasna po vsi Kounovské rozlehla se jak blesk zpráva ta, že Kníže ze Schwarzenbergu, kterýžto koňmo si k blízké kapli sv. Vojtěcha, tak jako obyčejně, k modlitbě vyjel, zastižen tam byl jakýmisi živly zlořečenými a jimi jat byl. Kněžně, jež pozadu se zdržela, podařilo se uniknouti a zalarmovati rolný lid opodál sena sklízející. Ti přivolali hasiče obecní, u nedalekého rybníka cvičící a spolu vydali se Knížete s osidel vyprostiti. S loupežníky těmito nebylo však radno rokovati, neb oni za propuštění knížete peněz nekřesťanských požadovali a také truňku, jídel a ženských. Hasiči jali se proto vodu proudem do kaple pumpovati, aby lapkůch vystrnadili. Tito zlořádi však střelbou z ručnice odpověděli, čímž jednoho hasiče hrubě poranili.
Ku kapli na střelbu tu vyrazila okamžitě hotovost střelců rakovnických a střelci ostatní odtroubili alarm a k boji případnému se spěšně jali připravovati. Patrola rakovnická však situaci podcenila, anžto početnost houfu loupežnického zcela známa nebyla a taktéž bez vědomosti bylo, že berkové jednoho hrubého kusu mají. Z kusu toho překvapivě do patroly vypálili a tato nucena k ústupu obrátit se byla.
Ostrostřelci, šikujíce se u paty vrchu toho, na němž kaple stojí, neponechali ničehož náhodě, k boji přihotovili i čtyři kanóny své polní. Jelikož ultimatum na vydání Jeho Jasnosti oslyšeno bylo, započat byl šturm. Po dvou salvách z děl, jenž spíše smysl odstrašující měly, počaly ke kapli stoupati řady střelců v pořádku bojovém neb bitevním.
Stříbrští střelci postupujíc k obchvatu na křídle levém podporováni byli vlastní přesnou a rychlou střelbou artilerní. Stříbrští sevřeni v úžlabí a stoupajíce v příkrém svahu nuceni byly přeskupiti formaci svoji do kolony, odkud střelci po dvojicích podnikajíce výpady, kryli postup sboru celého. V naprostém pořádku tak dorazili k vlně terainí a z výborného toho postavení mohli krýti střelbou postup sborů ostatních.
To již však setník rakovnický ku zteči zavelel a houfy střelecké jak jedna vlna mocně ku kapli se hnuly. I stříbrští jakožto první k bočnímu vchodu přirazili a při zdi se kryjíce tento zajišťovali. Z kaple však střelba ozývati se nepřestávala a obava o život Jeho Jasnosti stále přetrvávala. Ve chvíli, kdy předním vchodem opět hasiči vodu pumpovati se dali a pozornost zlořádů směrem tím obrácena byla, vrazili stříbrští spolu s chomutovskými, nebezpečí nedbaje, vchodem bočním do presbytáře a výpadem tím překvapivým Knížete osvobodili, aniž Jeho Jasnost k ouhoně přišla. Lapků trestu spravedlivého se dostalo a Kníže z Schwanzerbergu, z radosti z vysvobození svého, všechny k večerní merendě pozvati ráčil.
Znaveni bojem a horkem převelikým opatřili střelci kvéry a kusy své a po slavnostním nástupu a praporcův dekorování zasedli všichni spolem k nejednomu žejdlíku, drahně zaslouženému. Stříbrští střelci pivní wachu až do rána drželi a ku spánku v ležení polním až jako poslední se přihotovili.

To stalo se o svaté Amálii, léta Páně 2010.

čtvrtek 1. července 2010

Schůze s pořadovkou

Bratři střelci!
Dne 6.7.2010 proběhne pravidelná členská schůze, tentokrát s pořadovou přípravou!!! Nástup v 18:00 před Koubkovkou; civil, kvér s sebou; kdo má vezme Cvičný řád. Z důvodu naší účasti ve svatovojtěšské bitvě se budou procvičovat cviky s ručnicí, řazení do tvarů a bojová činnost ve tvaru (linii).
Pořadovka se týká všech členů bez rozdílu, včetně čekatelů (vezmu nějakou flintu navíc) a to hlavně a především těch, kteří mají v tomto směru značné rezervy...
Pro představu, co se po vás bude chtít klikněte ZDE. Tak nějak bych si to představoval... :)
Pro pořádek připomínám, že účast na členských schůzích je základní povinností člena spolku a tak vzhledem k tomu, že termín schůze je schválně naplánován tak, aby všichni stihli splnit své rodinné a jiné povinnosti během dlouhého víkendu předpokládám, že se se všemi uvidím. Účast všech členů zejména na jednací části schůze je z důvodu plánování naší další činnosti naprosto nezbytná.
Váš setník Emilio

úterý 29. června 2010

Pietní akt na Vlčáku II
Jak již bylo avízováno, uskutečnil se 19.6. na úpatí hory Vlčák u Černošína Pietní akt obětem Světové války. U Zdejšího pomníku, kde je připomenuta řada padlých příslušníků 35. pěšího pluku v Plzni uspořádal KVH 35. pěší pluk, 1. kompanie každoroční pietní akt, na kterém příslušníci klubu vzdali čest našim předkům, kteří věrni své přísaze, císaři a vlastní cti položili životy za svoji širokou vlast. 
Po čestné salvě následovalo Slovo Boží v podání pana faráře Šaška. Poté se slova ujal velitel 1. kompanie Obstltn.Vondrovský, který v krátkosti zmínil historii jednotky a na něj navázal plzeňský spisovatel a takto také "pětatřicátník", Honza Drnek, který představil zbrusu nový historický sborník "Hoši jako květ", který pojednává (kdo by to byl řekl) o 35. pěším pluku v Plzni.
Vrcholem dne byl seskok 12-ti výsadkářů s císařským praporem, kteří byli přivítáni střelbou z kompanijního minometu a děla stříbrských ostrostřelců.
Velmi povedená akce byla zakončena společenským večerem ve stříbrské hospodě "U veteránů".

Fota z akce od Renaty Trávníčkové naleznete ZDE.

pondělí 21. června 2010

Kounov 2010

Po delší době a po všeobecné shodě pořádají stříbrští ostrostřelci výpravu na Královské střelby do Rakovníka, resp. do Kounova. Domluva na řádné pravidelné schůzi 6.7.2010. Propozice najdete ZDE.

úterý 15. června 2010

Pietní akt na Vlčáku

Dne 19.6.2010 v pravé poledne proběhne u památníku obětem Světové války na úbočí Vlčí hory v Černošíně pietní akt spojený s výstavkou zbraní a militárií z období Světové války, salvou, polní mší (nebo spíš Slovem Božím) a seskokem paragánů s císařským praporem. Akci pořádá 1. kompanie 35. IR, tudíž se jí zůčastní i stříbrští "pětatřicátníci" s ostrostřeleckým dělem. Účast ostrostřelců v ostrostřeleckých uniformách je vítaná a žádoucí; účast široké veřejnosti rovněž...
Viribus Unitis! (Spojenými silami!)

neděle 23. května 2010

Akce v zkratce...


  • Sbor stříbrských ostrostřelců prostřednictvým STROMu zažádal v rámci 5. výzvy programu LEADER 2007 u MAS Český západ o dotaci na pořízení nových uniforem a pušek. Sestavením žádosti, rozpočtu a vůbec přípravou strávili tři členové sboru (Emilio, Jura, Posera) + Kosťa dva pozdní večery a další osobní čas, za což jim patří dík. Žádost se přeze drobné organizační nedostatky a šibeniční termín (48 hod.) podařilo předložit včetně všech náležitostí (žádost - 4x A4, osnova - 17x A4 + 5 příloh, vče na CD) a byla přijata k posouzení. Seznam všech žádostí naleznete ZDE.

  • Tento a minulý víkend proběhli dvě brigády na klubovně; vydláždil se prostor před schody a obrousil vlajkový stožár. V týdnu Jura poseká trávu.

  • Foxovi se podařil husarský kousek; v rámci prací na své bakalářské práce (jak jistě všichni víte píše o ostrostřelcích) sehnal v rajchu v antíku výtah z kronik stříbrského kronikáře Karla Vatzky, který naši odsunutí rodáci přepsali a vydali v 50 letech v Dünkellsbühlu a kde jsou tuny informaci o stříbrském sboru! Bravo Foxi!!!

  • 19.1.2010 proběhla brigáda na střelnici; byla upravena příjezdová cesta a poklizeno okolí nově vybudované provozní stavby na střelišti. Příští brigáda již tuto středu 26.5.2010 od 16 hod.

  • Probíhají přípravy na výlet na Soču v termínu 3. - 6.6.2010. V pátek 21.5.2010 proběhla poslední organizační schůzka.

  • Dne 1.6.2010 proběhne v Čerňovicích obhajoba našeho projektu v rámci výzvy LEADER (viz výše); probíhá příprava prezentace - záměrem je, že se členové sboru (dle jejich možností) budou obhajoby účastnit v uniformách.

  • Kosťa přestěhoval Ostroše pod naši doménu ostrostrelci.stribro.net, takže veškeré informace budou nyní ZDE. Kdo ze stříbrských střelců bude chtít redakční práva, nechť dá vědět a jeho žádost bude vyřízena obratem.

Další čísla Monarchistického zpravodaje

Níže naleznete nejnovější čísla Monarchistického zpravodaje. Doporučuji zvláště dubnové - volební číslo.
MZ - březen
MZ - duben

středa 21. dubna 2010

Jarní vandr - DyleňJe třetí dubnový víkend, předpověď více než optimistická (tedy až na noční teploty pod bodem mrazu) a tak není divu, že se opět aktivuje kombinovaný ostrostřelecko - ještěrkářský (ještěrka = obrněný nákladní automobil PLDvK, pozn. překl.) expediční oddíl a vyráží za dalším poznáním do hlubokých pohraničních hvozdů.
Tentokrát je cílem výpravy prozkoumání bájné hory Dyleň a tak výprava po absolvování dobrodružně-historické hry zvané "Cestování dráhou" vystupuje z autobusu (!) na náměstíčku v Dolním Žandově. Zde ji již očekává ctihodný pan Valenta, takto bývalý péesák - pamětník (péesák = příslušník Pohraniční stráže, pozn. překl.). V předzahrádce místní restaurace p. Valenta členům výpravy ochotně popisuje průběh hraničního pásma a státní hranice, umístění roty PS, včetně technicko-taktických údajů a přidává pár osobních vzpomínek. Před třiceti lety by ho za to čekal prokurátor, dnes de bohudíky dočká "pouze" upřímného poděkování.
Teoreticky velmi dobře připraveni, se členové výpravy po zastávce v ruinách kostelíku ve Vysoké vrhají do přítmí nevyzpytatelného hraničářského pralesa. S jistotou nalézají ve spleti lesních průseků cestu k pohraniční rotě Dyleň, která je snad jako jediná postavena na svahu, přilehlému ke státní hranici. Objekt roty tvoří rozlehlá čtyřpatrová budova ve značném stádiu rozkladu, z jejíchž nejvyšších pater je úžasný rozhled po kouzelné bavorské krajině. Na dohled z roty prý za studené války Američané často prováděli manévry spojené s hojným pohybem obrněné techniky. Těžko říci, co se asi honilo hlavou zde sloužícím záklaďákům, když jim při usínání do oken svítily světlomety roty tanků Abrams. Oblíbený vojenský vtip z té doby o tom, jaký je rozdíl mezi cvičným a ostrým bojovým poplachem (ostrý poplach odpíská německý devéťák), zde zní poněkud reálněji...
Prudce stoupajícím průsekem pokračuje výprava na vrchol hory, kde se nachází radarová věž. Bývalý vojenský objekt je v současnosti v soukromém majetku a údajně slouží k řízení letového provozu. Zvláštností věže je to, že při její výstavbě nabylo použito žádného kovu a při montáži se používali silikonové šrouby, což byla v tehdejším Československu technologie z oblasti sci-fi.   Údajně byl z tohoto místa monitorován dokonce provoz na letišti Orly v Paříži.
Po odražení útoku strážního německého ovčáka, který se s neuvěřitelnou šikovností protáhl skulinou pod vraty radarové věže, výprava sestupuje směrem ke státní hranici, aby nakonec stanula na geografickém středu Evropy. Dle legendy tento střed kontinentu vypočítali Bonapartovi kartografové, když tudy samozvaný císař táhl v r. 1813 na Rusko (cestou zpět se již zeměměřičstvím nezabýval). Radost z dosažení tohoto významného bodu kalí fakt, že se nachází 3 (slovy: tři) metry od hranice směrem do Bavor a celé Čechy jsou tudíž "na východ". Útěchou budiž skutečnost, že podobných středů Evropy je několik a podle většina z nich leží Čechy "na západ". Slovy klasika: "Střed Evropy je tam, kde o něj nejvíc usilují..."
Coby kamenem dohodil, leží další zajímavý relikt, tzv. Köenigstein, neboli Královský kámen. Kromě již zmíněného Korsičana se zde rok před svou smrtí zastavil český král a rakouský císař Karel VI - otec Marie Terezie, což dokládá vytesaný letopočet 1739. Po jeho smrti čeká Čechy osmileté neklidné období válek o rakouské dědictví, období hospodářských a politických reforem zakončené rozpadem rakouského císařství jako státního útvaru. Člověka v této souvislosti mimoděk napadne citát ze sarkofágu císaře a krále Karla VI: "...abys věděl, poutníče, že majestát ani pohřben nikdy nezanikne."
Starou, do hloubky vyšlapanou lesní cestou, výprava postupuje do bavorského vnitrozemí za jediným účelem: ochutnávkou místního piva. Cestou míjí zajímavou moderní poutní kapli, která je včetně interiéru a mobiliáře volně přístupná (u nás nemyslitelné), načež vchází do liduprázdného Neualbenreuthu. Vzorně uklizené ulice lemují precizně zrestaurované hrázděné domky, dobytek ve stájích spokojeně bučí, jen obyvatele nevidět. Tak trochu jako vetřelci vchází poutníci na zdejší náměstí, nachází nádherný gasthaus a ukájí svoji pivní vášeň.
Začíná se smrákat a tak výprava raději opouští "město duchů" a spěšně překračuje hranice s úmyslem přenocovat na rodné hroudě. Jako vhodné místo byl dopředu vytipován Kyselecký hamr; velmi příjemné je, že se poblíž nachází pramen vynikající minerálky a kupodivu tudíž nedojde na celou cestu nesené zásoby Chodovaru.
Druhého dne výprava otáčí azimut o 180° a přes zastávku ve vesnickém skansenu v obci Doubrava (který docela smazal tradiční pocit kulturního šoku z "rajchu") přichází do Lipové, aby odtud pokračovali ajzlboňáckým autobusem směrem k domovu.
-ej-
Fotografie Jirky Havlíka z výpravy naleznete ZDE.

Výstava novodobých ostrostřeleckých terčů a uniforem

Nástup, řízný povel a hromadná salva-takto stylově zahájili stříbrští ostrostřelci svou výstavu novodobých terčů a uniforem.
Návštěvníci vernisáže mohli shlédnout malované střelecké terče, zbraně, výstroj a výzbroj, dělo stříbrského sboru a uniformy loketského, rakovnického a chomutovského ostrostřelce.
Na výstavních panelech umístěné informační plakáty poskytly návštěvníkovi ucelené informace
o každém sboru registrovaném ve sdružení Ostrostřelci Koruny české, pod jehož patronací výstava probíhala.
Vernisáž výstavy se těšila velkému zájmu veřejnosti a poskytla návštěvníkům jedinečnou možnost dozvědět se od samotných ostrostřelců více informací k vystaveným exponátům.
Je na místě poděkovat městu Stříbru za poskytnuté prostory a tajemníkovi p. Strankmüllerovi za spolupráci při realizaci. Bez jejichž pomoci by se tato výstava asi nekonala.

J.Havlík

Fotografie Radky Nedbalové z výstavy naleznete ZDE.
Poděkování: všem členům sboru za účast při realizaci výstavy.

pátek 2. dubna 2010

Nabídka na nové mundůry

ZDE naleznete nabídku na zhotovení nových sak, kterou nechal vypracovat Posera. Je tam i Poserova obrázková studie. Nastudovat a udělat názor; na schůzi to probereme. Bude zřejmě nutné najít nějaký zdroj financování.

pondělí 29. března 2010

Brigáda na dřevo

V sobotu 27.3.2010 se uskutečnila první letošní bigáda, která byla monotématicky zaměřena na zajištění otopu na další topnou sezónu v klubovně na Koubkově brance.
Celá akce byla velmi dobře organizována. všichni účastníci dorazili včas, jen jeden nejmenovany střelec přijel sice s autem s koulí, nicméně bez káry a další se přudružil k jiné, než určené skupině.
Nicméně tyto drobné organizační nedostatky byly operativně vyřešeny a zamýšlená kubatura dřeva byla již po dvou hodinách od plánovaného zahájení akce zmanipulována na místě určení. Zde za přispění takřka celého sboru, Kosti a dvou čekatelů bylo dřevo zmanipulováno, rozřezáno, rozštípáno a u srovnáno do vzorně uklizeného přízemí. Zároveň proběhl úklid branky a jejího přilehlého okolí.
Je na místě poděkovat všem zůčastněným; Jurovi za vyjednání možnosti těžby a organizaci, Posera+Nedbi za poskytnutí dopravních služeb, "pětatřicátníkům" za zkoordinování akce s manévry ve Starém Plzenci a všem obecně za účast, odvedení dobré práce i pohodu, s jakou akce proběhla.
Pánové, opravdu: klobouk dolů - tak by měly naše akce vypadat...!
Special thanks to: Lesy města Stříbra.

středa 24. března 2010

Akce v zkratce...

Zde v krátkosti akce, které nebyly na tomto blogu zmíněny a něměly by zapadnouti:
12.12.2009 - Účast zástupců sboru na valné hromadě Hornicko-historického spolku Stříbro (velmi podnětné!!!)
20.12.2009 - Focení na PF2010; fotoreportáž naleznete ZDE.
1.1.2010 - Zahájení Novoročního punče; u příležitosti zahájení Novoročního punče byla starostou města a senátorem, p. Miroslavem Nenutilem na sborový prapor slavnostně nasazena historická hlavice z r. 1842, kterou stříbrští střelci vykoupili na komerční aukci (z důvodu nasazení hlavice byla pořízena nová rozložitelná žerď z bukového dřeva s mosazným kováním)
6.2.2010 - Účast na Hornickém pochodu; u této příležitosti byli dva členové sboru vyznamenáni (Nedbi, Mates).
6.2.2010 -  Valná hromada spolku; na Valné hromadě bylo zvoleno nové vedení spolku (Havlík - jednatel, Juriga st. - setník, Markalous - pokladník) s dvouletým mandátem.
12.2.2010 - Dva stříbrští střelci reprezentovali sbor na Ostrostřelecké merendě v Rakovníku
13.2.2010 - Část sboru trávila s rodinami víkend na chalupě v Karlově Huti; v rámci výcviku tři členové sboru uskutečnili výpravu na ski, při níž byla překročena hranice Království českého do Bavor; akce proběhla beze ztrát
4.3.2010 - Uvítání Mistra světa v cyklokrosu Zdeňka Štybara; na této akci měl sbor 100% účast (včetně stavění a bourání pódia).
13.3.2010 - Ples v Lokti; tradiční (skvělá) akce na které bylo uděleno čestné členství ve stříbrském sboru loketskému kamarádu Tomáši Langovi.

středa 17. března 2010

Převzetí výstavy terčů


Minulý pátek 12.3.2010 nabrala trojice stříbrských ostrostřelců ve složení Jura, Emilio, Mates kurs: směr Kadaň, aby zde převzala exponáty putovní výstavy "Novodobé ostrostřelecké terče". V místním muzeu ve  Františkánském kostele byla výstava umístěna "mimo pořadí" a v termínu, kdy měla být vystavena ve Stříbře a to z důvodu problému s výstavním prostorem v souvislosti s opravou Městského muzea ve Stříbře.
Momentálně máme přislíben prostor zasedací místnosti na radnici ve Stříbře a nic tak nebrání jejímu vystavení ve Stříbře. Záměr je převzané exponáty (18 terčů, 3 uniformy a tiskoviny) doplnit uniformou stříbrského ostrostřelce z muzea, případně dalšími artefakty z jeho sbírek (např. originály praporů, kvéry, historické terče atd) a fotografiemi ze současného života sboru. Vhodná by byla i nějaká multimediální prezentace. Výstava bude v úředních hodinách a bude muset být hlídána vhodnou osobou (buď služby, nebo zaplacení agilního důchodce). Na výstavě se budou podílet všichni členové sboru; podrobná dohoda na příští pravidelné schůzi.
Jinak k výletu do Kadaně; v rámci přebrání výstavy byla ostrostřelcům umožněna úžasná prohlídka muzejních expozic a všech prostor kláštera za  doprovodu muzejnice pí. Bílkové, které tímto moc děkujeme.
Závěrečná večeře v Zámeckém pivovaře v Chyši byla už jen "třešničkou na dortu".

Návštěva ve Vítečku

Minulý čtvrtek 11.3.2010 navštívila delegace stříbrských ostrostřelců ve složení Emilio + Fox černošínské středisko VÍTEČEK, které provozuje 15. přední hlídka Royal Rangers, aby zde předala výtěžek z finanční sbírky, která spontálně vznikla během letošní Valné hromady stříbrského spolku. Zástupci spolku si prohlédli prostory speciální základní školy, denního stacionáře a chráněných dílen, to vše za  odborného výkladu šéfa střediska p. Rusňáka. Během návštěvy ostrostřelci nabídli zástupcům střediska další a dlouhodobější spolupráci, která by se neomezila jen na nárazové shromažďování finančních prostředků. Tato nabídka byla p. Rusňákem vřele přijata s tím, že možnosti spolupráce s klienty střediska jsou omezené jejich zdravotním stavem, nicméně spolupráce je velmi reálná například ve volnočasových aktivitách apod.

Je zde na místě poděkovat všem, kdo se na výše zmíněné sbírce finančně podíleli; kromě stříbrských ostrostřelců a "stromáků" to byl starosta města p. Nenutil, reprezentant Sboru loketských ostrostřelců Tomáš Lang,  zástupci Hornicko historického spolku Stříbro a Sboru dobrovolných hasičů a další.

pondělí 8. února 2010

Ples v Nouzově

V pátek 15.1.2010 vyrazila tříčlená delegace Stříbrských ostrostřelců na ples do Nouzova. Nouzov je jednou z místních částí slovutného městyse Senomat a tak je jasné, že zmíněný ples v Nouzově nemohl pořádat nikdo jiný, než Senomatská garda, přesněji řečeno Garda městyse Senomat.
Ples měl celkem standardní průběh a program byl proložen několika zajímavými čísly. Kromě standardních (a skvělých) tanečních vložek to byl například nástup a krátká execírkamístní gardy v kiltech, taneční vystoupení místních střelců alá Domov důchodců, ale hlavně operní árie Jeníka a Mařenky z Prodanky a následná jezdecká (!) bitva. Kdo neviděl - nepochopí (a může litovat).
To podstatné, co z téhle akce vyplývá pro stříbrský sbor je to, že takováhle pohodová a příjemná akce se dá uspořádat i v daleko skromnějších poměrech. Proto byl se uspořádání 1. reprezentačního plesu PMSS Stříbro mělo přesunout z oblasti fantaskních představ do oblasti reálných cílů našeho sboru.
Pro představu, jak to v Nouzově vypadalo se ZDE můžete podívat na komix kolegy Tomáše Bezchleby z Ostrostřeleckého spolu Radecký z Práglu.

čtvrtek 4. února 2010

Císařovna skonala

Kamarádi ve zbrani,


s politováním Vám chci oznámit, že dnes 3.2.10 v 8.40 ve věku 85 let zemřela v rodinném kruhu v Pöckingu ( Bavorsko ) naše císařovna a královna Regina - manželka Otty von Habsburg.

Uctěte její památku prosím tichou modlitbou, nebo alespoň vzpomínkou.
VIRIBUS UNITIS
České království trvá!

odkazy:
http://www.kreiszeitung.de/nachrichten/deutschland/regina-habsburg-gestorben-tz-615765.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Regina_von_Sachsen-Meiningen