pondělí 29. března 2010

Brigáda na dřevo

V sobotu 27.3.2010 se uskutečnila první letošní bigáda, která byla monotématicky zaměřena na zajištění otopu na další topnou sezónu v klubovně na Koubkově brance.
Celá akce byla velmi dobře organizována. všichni účastníci dorazili včas, jen jeden nejmenovany střelec přijel sice s autem s koulí, nicméně bez káry a další se přudružil k jiné, než určené skupině.
Nicméně tyto drobné organizační nedostatky byly operativně vyřešeny a zamýšlená kubatura dřeva byla již po dvou hodinách od plánovaného zahájení akce zmanipulována na místě určení. Zde za přispění takřka celého sboru, Kosti a dvou čekatelů bylo dřevo zmanipulováno, rozřezáno, rozštípáno a u srovnáno do vzorně uklizeného přízemí. Zároveň proběhl úklid branky a jejího přilehlého okolí.
Je na místě poděkovat všem zůčastněným; Jurovi za vyjednání možnosti těžby a organizaci, Posera+Nedbi za poskytnutí dopravních služeb, "pětatřicátníkům" za zkoordinování akce s manévry ve Starém Plzenci a všem obecně za účast, odvedení dobré práce i pohodu, s jakou akce proběhla.
Pánové, opravdu: klobouk dolů - tak by měly naše akce vypadat...!
Special thanks to: Lesy města Stříbra.

středa 24. března 2010

Akce v zkratce...

Zde v krátkosti akce, které nebyly na tomto blogu zmíněny a něměly by zapadnouti:
12.12.2009 - Účast zástupců sboru na valné hromadě Hornicko-historického spolku Stříbro (velmi podnětné!!!)
20.12.2009 - Focení na PF2010; fotoreportáž naleznete ZDE.
1.1.2010 - Zahájení Novoročního punče; u příležitosti zahájení Novoročního punče byla starostou města a senátorem, p. Miroslavem Nenutilem na sborový prapor slavnostně nasazena historická hlavice z r. 1842, kterou stříbrští střelci vykoupili na komerční aukci (z důvodu nasazení hlavice byla pořízena nová rozložitelná žerď z bukového dřeva s mosazným kováním)
6.2.2010 - Účast na Hornickém pochodu; u této příležitosti byli dva členové sboru vyznamenáni (Nedbi, Mates).
6.2.2010 -  Valná hromada spolku; na Valné hromadě bylo zvoleno nové vedení spolku (Havlík - jednatel, Juriga st. - setník, Markalous - pokladník) s dvouletým mandátem.
12.2.2010 - Dva stříbrští střelci reprezentovali sbor na Ostrostřelecké merendě v Rakovníku
13.2.2010 - Část sboru trávila s rodinami víkend na chalupě v Karlově Huti; v rámci výcviku tři členové sboru uskutečnili výpravu na ski, při níž byla překročena hranice Království českého do Bavor; akce proběhla beze ztrát
4.3.2010 - Uvítání Mistra světa v cyklokrosu Zdeňka Štybara; na této akci měl sbor 100% účast (včetně stavění a bourání pódia).
13.3.2010 - Ples v Lokti; tradiční (skvělá) akce na které bylo uděleno čestné členství ve stříbrském sboru loketskému kamarádu Tomáši Langovi.

středa 17. března 2010

Převzetí výstavy terčů


Minulý pátek 12.3.2010 nabrala trojice stříbrských ostrostřelců ve složení Jura, Emilio, Mates kurs: směr Kadaň, aby zde převzala exponáty putovní výstavy "Novodobé ostrostřelecké terče". V místním muzeu ve  Františkánském kostele byla výstava umístěna "mimo pořadí" a v termínu, kdy měla být vystavena ve Stříbře a to z důvodu problému s výstavním prostorem v souvislosti s opravou Městského muzea ve Stříbře.
Momentálně máme přislíben prostor zasedací místnosti na radnici ve Stříbře a nic tak nebrání jejímu vystavení ve Stříbře. Záměr je převzané exponáty (18 terčů, 3 uniformy a tiskoviny) doplnit uniformou stříbrského ostrostřelce z muzea, případně dalšími artefakty z jeho sbírek (např. originály praporů, kvéry, historické terče atd) a fotografiemi ze současného života sboru. Vhodná by byla i nějaká multimediální prezentace. Výstava bude v úředních hodinách a bude muset být hlídána vhodnou osobou (buď služby, nebo zaplacení agilního důchodce). Na výstavě se budou podílet všichni členové sboru; podrobná dohoda na příští pravidelné schůzi.
Jinak k výletu do Kadaně; v rámci přebrání výstavy byla ostrostřelcům umožněna úžasná prohlídka muzejních expozic a všech prostor kláštera za  doprovodu muzejnice pí. Bílkové, které tímto moc děkujeme.
Závěrečná večeře v Zámeckém pivovaře v Chyši byla už jen "třešničkou na dortu".

Návštěva ve Vítečku

Minulý čtvrtek 11.3.2010 navštívila delegace stříbrských ostrostřelců ve složení Emilio + Fox černošínské středisko VÍTEČEK, které provozuje 15. přední hlídka Royal Rangers, aby zde předala výtěžek z finanční sbírky, která spontálně vznikla během letošní Valné hromady stříbrského spolku. Zástupci spolku si prohlédli prostory speciální základní školy, denního stacionáře a chráněných dílen, to vše za  odborného výkladu šéfa střediska p. Rusňáka. Během návštěvy ostrostřelci nabídli zástupcům střediska další a dlouhodobější spolupráci, která by se neomezila jen na nárazové shromažďování finančních prostředků. Tato nabídka byla p. Rusňákem vřele přijata s tím, že možnosti spolupráce s klienty střediska jsou omezené jejich zdravotním stavem, nicméně spolupráce je velmi reálná například ve volnočasových aktivitách apod.

Je zde na místě poděkovat všem, kdo se na výše zmíněné sbírce finančně podíleli; kromě stříbrských ostrostřelců a "stromáků" to byl starosta města p. Nenutil, reprezentant Sboru loketských ostrostřelců Tomáš Lang,  zástupci Hornicko historického spolku Stříbro a Sboru dobrovolných hasičů a další.