středa 17. března 2010

Převzetí výstavy terčů


Minulý pátek 12.3.2010 nabrala trojice stříbrských ostrostřelců ve složení Jura, Emilio, Mates kurs: směr Kadaň, aby zde převzala exponáty putovní výstavy "Novodobé ostrostřelecké terče". V místním muzeu ve  Františkánském kostele byla výstava umístěna "mimo pořadí" a v termínu, kdy měla být vystavena ve Stříbře a to z důvodu problému s výstavním prostorem v souvislosti s opravou Městského muzea ve Stříbře.
Momentálně máme přislíben prostor zasedací místnosti na radnici ve Stříbře a nic tak nebrání jejímu vystavení ve Stříbře. Záměr je převzané exponáty (18 terčů, 3 uniformy a tiskoviny) doplnit uniformou stříbrského ostrostřelce z muzea, případně dalšími artefakty z jeho sbírek (např. originály praporů, kvéry, historické terče atd) a fotografiemi ze současného života sboru. Vhodná by byla i nějaká multimediální prezentace. Výstava bude v úředních hodinách a bude muset být hlídána vhodnou osobou (buď služby, nebo zaplacení agilního důchodce). Na výstavě se budou podílet všichni členové sboru; podrobná dohoda na příští pravidelné schůzi.
Jinak k výletu do Kadaně; v rámci přebrání výstavy byla ostrostřelcům umožněna úžasná prohlídka muzejních expozic a všech prostor kláštera za  doprovodu muzejnice pí. Bílkové, které tímto moc děkujeme.
Závěrečná večeře v Zámeckém pivovaře v Chyši byla už jen "třešničkou na dortu".

Žádné komentáře: