neděle 17. července 2011

Zemřel následník trůnu...

Otto von Habsburg * 2O.11.1912  † 4.7.2011

16.7.2011, Vídeň
Herold, kráčející v čele pohřebního průvodu, zatluče na vrata kapucínského kláštera.
"Kdo žádá vstupu?" táže se kapucínský mnich.
"Jeho císařské a královské Veličenstvo František Josef Otto Robert Maria Antonín Karel Max Jindřich Sixtus Xaver Felix Renatus Ludvík Kajetán Pius Ignác, císařský princ, arcivévoda rakouský, královský princ Uherska, korunní princ český."
"Toho neznáme; kdo žádá vstupu?" zopakuje mnich otázku.
"Otto von Habsburg - Lothringen, následník trůnu rakousko-uherského císařství a hlava domu Habsburského, Velmistr Řádu Zlatého rouna."
"Toho neznáme; kdo žádá vstupu?"
"Prostý hříšník Otto..."
Na to se dveře starobylé habsburské hrobky otevírají...

Žádné komentáře: