pondělí 20. února 2012

Tak už jdeme do finále...

V sobotu 18.2.2012 dokončili členové přípravného výboru Ostrostřeleckého plesu sérii inspekčních a studijních cest po plesech našich spřátelených sborů, pracovně nazvanou PlesTour 2012. Tentokrát tříčlenná stříbrská výprava sbírala zkušenosti na II. c.k. bále v Terezíně. A že se bylo věru na co dívat...ZDE si můžete prohlédnout fotografie Slávka Hoblíka.

Nyní tedy nezbývá, než se po hlavě vrhnout do konečné fáze příprav stříbrského Ostrostřeleckého plesu a věřit, že to dobře dopadne. Všichni členové stříbrského sboru věnovali přípravě plesu maximum, za což jim patří velký dík. Inu, jak se zpívá v tý naší hymně: "Když se ruka k  ruce vine, tak se dílo podaří!" Nicméně; ten chléb se bude lámat až v sobotu, tak si to nenechte ujít.

Pozn: Jeden z hlavních organizátorů terezínského plesu a nevyčerpatelná studnice nápadů v jedné osobě Tomáš "Tombe" Bezchleba, takto člen pražského Ostrostřeleckého spolku Radecký, bude jedním z nejváženějších hostů stříbrského plesu a přislíbil předvedení jedné ze svých neopakovatelných scének. Zkrátka: musíte vidět...

V sobotu 25.2.2012 na 1. representačním Ostrostřeleckém plese ve Stříbře "Na shledanou"!

pátek 3. února 2012

Střelba na společenských akcích

Předminulý víkend se stříbrští ostrostřelci s radostí zúčastnili representačního plesu města Stříbra. Ostrostřelci svoji účast chápali jako milou povinnost a v průběhu večera se tak do pomoci s organizací plesu zapojil takřka kompletní sbor. S naprostou samozřejmostí také střelci vyhověli pořadatelům plesu a zahájili ples pro ně typickou záležitostí - slavnostní salvou, která se, dle reakcí na místě, setkala s velmi příznivým ohlasem. 
O to větší překvapení bylo zjištění, že to některým lidem vadilo do té míry, že neváhali a vznesli polooficiální stížnosti na místa, která nemají s organizací zmíněného plesu a ostrostřelci vůbec nic společného. Tento jev je bohužel v našem "zaprděném" Stříbře jaksi tradiční (bigbít je moc nahlas a kyselo je moc kyselý) a spolehlivě dokáže otrávit kohokoli, kdo se o něco snaží... Stříbrští ostrostřelci se tím otrávit nenechají, nicméně pro příště budu svoji účast na jakékoliv podobné akci, či organizaci vlastních akcí pro širokou veřejnost, lépe zvažovat.
Jelikož však vznikly pochybnosti o legálnosti salutní střelby na veřejnosti uvádíme zde pro potřeby všech šťouralů a notorických stěžovatelů výtah z platné legislativy - Zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Tak tedy; ostrostřelci střílí z replik perkusních předovek Lorenz, což je podle výše zmíněného zákona zbraň kategorie "D":


§ 7
Zbraně kategorie D

Zbraněmi kategorie D jsou

a) historické zbraně,

b) zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,...

Střelbu z těchto zbraní (nejen) na veřejnosti upravuje následující ustanovení citovaného zákona:

§ 15
...
(2) Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely;...

Upozorňujeme, že ostrostřelci na veřejnosti provádějí vždy samozřejmě střelbu toliko akustickou (pro blondýny: "slepou"), tzn., že se při ní, v souladu s výše uvedeným paragrafovým zněním, nevystřelují střely.